Mgr. Žaneta Tomášová

Bakalářská práce

Užití systému VOKS v mateřské škole

Usage of PECS system in kindergarten.
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo užití systému VOKS v mateřské škole, zjistit vliv tohoto systému na další složky osobnosti dítěte a analyzovat užití systému v předškolním zařízení. Bakalářská práce má dvě části. Teoretickou část, která popisuje komunikační schopnosti člověka a jejich vývoj, autismus a možnost edukace dětí s autismem a formy komunikace s dětmi s autismem. Ve výzkumné části byl zkoumán vliv …více
Abstract:
The aim of my bachelor´s work was the use of PECS system in a kindergarten. Find out the influence of this system on further elements of child´s personality. Analyze the use of the system in pre-school facilities. My bachelor´s work has got two parts, the theoretic part which describes communications possibilities of a human being and their development, and second which describes autism and the possibility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta