Mgr. Kateřina Hložánková

Bakalářská práce

Adolescenti a drogové komunity na internetu

The Adolescents and Drugg Communities on Internet
Anotace:
Práce se zaměřuje na online drogové komunity. Bylo zkoumáno, jaký vztah mají členové online drogové komunity k této komunitě. Dále bylo zkoumáno, jaké mohou mít adolescenti motivy účastnit se diskuze na daném diskuzním fóru a zda na základě interakce jednotlivých uživatelů vzniká online drogová komunita; k jakému účelu komunita slouží a jakou hraje komunita roli v možném konzumování drog adolescentem …více
Abstract:
The work focuses on the online drug communities. It examines what kind of relationship do the members of the online drug community have towards this community. Then it examines what motives the adolescents may have to participate in the discussion on the discussion forum and whether the interaction of individual drug users creates online community; to what purpose does the community serve and what …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Dědková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Černá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií