Mgr. Martina Staviařová

Bakalářská práce

CLIL Approach in Biology Lessons

CLIL Approach in Biology Lessons
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je srovnat obsah sady učebnic a pracovních sešitů Labyrinth Biology & English, které se zabývají výukou školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, s obsahem definovaným Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Záměrem práce je zjistit, jestli jsou tyto knihy vhodné k výuce na druhém stupni českých základních škol. Teoretická část představuje metodu …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to compare the content of Labyrinth Biology & English textbooks and workbooks, dealing with CLIL (content and language integrated learning), with the Czech Framework Educational Programme for Basic Education. It aims to find out whether the books are suitable for teaching at Czech lower secondary schools. The theoretical part introduces CLIL method and its use …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta