Theses 

Primární prevence drogových závislostí u studentů středních škol v teritoriu hlavního města Prahy – Bc. Pavlína Přibylová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Pavlína Přibylová

Diplomová práce

Primární prevence drogových závislostí u studentů středních škol v teritoriu hlavního města Prahy

Primary prevention of drug addiction among students of secondary schools in the territory of Prague

Anotace: Anotace Diplomová práce na téma „Primární prevence drogových závislostí u studentů středních škol v teritoriu hlavního města Prahy“ analyzuje problematiku primární prevence u studentů 3. a 4. ročníků středních škol na území hlavního města Prahy. Teoretická část je věnována obecné charakteristice drogové závislosti, účinkům drog, primární prevenci a školní protidrogové prevenci. Klade důraz na příznaky vzniku závislostí, typy závislostí a jejich negativní účinky na lidský organismus. Uvádí způsoby vlivu školy a rodiny v předcházení užívání drog adolescenty a mladými dospívajícími. Dále jsou specifikovány možnosti preventivního působení státních institucí a dalších subjektů, které jsou zařazeny do účinné primární prevence. Empirická část mapuje současný stav prevence na všech typech středních škol, zjišťuje zkušenosti studentů s užíváním návykových látek a postavení a činnost školních metodiků prevence na středních školách.

Abstract: Annotation Dissertation on the topic of the „Prevention of Primary Drug Addiction prevention of High Schools Students within the area of the capital city of Prague" analyzes the problem of primary prevention of the high school students in the third and fourth grades in Prague. The theoretical part is focused on the general characteristics of drug addiction, effects of drugs, primary drug prevention, and high school drug prevention. It focuses on the symptoms of addiction development, different types of addiction, and negative their impact of addiction on the human body. It explores the influence that school and family plays in the drug prevention of young adolescents. In addition, it options the preventative measures implemented by the state and other organizations involved in the primary drug prevention. The empirical part deals with the current state of prevention for all types of secondary schools, determines students' experiences with the usage of addictive substance, and considers the role and activity of preventative measures implemented on the high school level.

Klíčová slova: Droga, drogová závislost, metodik prevence, primární protidrogová prevence, preventivní program, střední škola, student, dotazník, rozhovor. Habit forming substance, drug addiction, methodist of prevention, primary drug prevention, preventive program, high school, questionnaire, interview.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 01:45, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz