Bc. František Herynek

Bachelor's thesis

Význam antioxidační kapacity potravin pro lidský organismus a metody jejího stanovení

The importance of the antioxidant capacity of foods for human organism and methods of its determination
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na význam antioxidační kapacity (antiradikálové aktivity) potravin pro zdravý lidský organismus a na analytické metody potřebné k jejímu stanovení. Důraz je kladen na klasifikaci látek s antioxidačním účinkem a jejich významný vliv v prevenci civilizačních onemocnění. Základní principy jednotlivých analytických metod jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách. Použitelnost …more
Abstract:
This bachelor work is focused on the importance of the food antioxidants capacity (antiradical activity) for a healthy human organism and on analytical methods needed for its determination. Emphasis is placed on the classification of substances with antioxidant effects and their significant impact influence to prevent civilization diseases. Basic principles of analytical methods are given in the individual …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 7. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 8. 2013
  • Supervisor: prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Herynek, František. Význam antioxidační kapacity potravin pro lidský organismus a metody jejího stanovení. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Bachelor programme / field:
Special Chemical and Biological Programmes / Clinical Biology and Chemistry