Bc. František Herynek

Bachelor's thesis

Význam antioxidační kapacity potravin pro lidský organismus a metody jejího stanovení

The importance of the antioxidant capacity of foods for human organism and methods of its determination
Anotácia:
Tato bakalářská práce je zaměřena na význam antioxidační kapacity (antiradikálové aktivity) potravin pro zdravý lidský organismus a na analytické metody potřebné k jejímu stanovení. Důraz je kladen na klasifikaci látek s antioxidačním účinkem a jejich významný vliv v prevenci civilizačních onemocnění. Základní principy jednotlivých analytických metod jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách. Použitelnost …viac
Abstract:
This bachelor work is focused on the importance of the food antioxidants capacity (antiradical activity) for a healthy human organism and on analytical methods needed for its determination. Emphasis is placed on the classification of substances with antioxidant effects and their significant impact influence to prevent civilization diseases. Basic principles of analytical methods are given in the individual …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2013
  • Vedúci: prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Herynek, František. Význam antioxidační kapacity potravin pro lidský organismus a metody jejího stanovení. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Bachelor programme / odbor:
Special Chemical and Biological Programmes / Clinical Biology and Chemistry