Bc. Barbora Vymazalová

Bachelor's thesis

Nemám Facebook a světe div se, žiju aneb život studentů středních škol bez sociální sítě Facebook

I don’t have a Facebook and surprisingly, I live – life of high school students without the social network Facebook
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o studentech středních škol, kteří nemají založený účet na sociální síti Facebook. Teoretická část vymezuje období adolescence, včetně všech vývojových změn, sociální vývoj dospívajících a budování identity. Taktéž přináší vymezení sociálních sítí a popis Facebooku. Empirická část, vycházející z kvalitativního výzkumu, je zaměřena na analyzování rozhovorů s informanty, a …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with the high school students without the social network Facebook. The theoretical part defines the period of adolescence, including all developments, social development of adolescents and building identity. It also brings the definition of social networks and the description of Facebook. The empirical part, based on the qualitative research, is aimed at analyzing the interviews …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2017
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Veronika Nýdrlová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta