Jana SKAMENOVÁ

Bakalářská práce

Krajský úřad a jeho možnosti podílet se na zkvalitnění pěstounské péče

County Council and its Possibilities to Participate on Improving the Quality of Foster Care
Anotace:
Práce je zaměřena na rodiče, kteří se rozhodli vzít si dítě do pěstounské péče. Tomuto procesu předchází tzv. příprava k přijetí dítěte do rodiny, což je v našich sociálních podmínkách zcela v kompetenci Krajského úřadu. Tato instituce nejdříve provádí psychologické posouzení žadatelů, kde zhodnotí jejich charakterové vlastnosti a důvody k přijetí dítěte. Na základě tohoto posouzení je žadatel přijat …více
Abstract:
The bachelor's work is is focused on parents, which desided to take a child into a foster care. Before this process, ``preparation for child acceptance into family{\crqq} preceded. Under our social conditions, the preparation is completely in authority of the county council. This institution makes a psychological adjudication of applicants, during which their character qualitites and reasons for child …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2009
Zveřejnit od: 25. 4. 2009
Identifikátor: 13816

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
 • Vedoucí: doc. PhDr. Ludmila Muchová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKAMENOVÁ, Jana. Krajský úřad a jeho možnosti podílet se na zkvalitnění pěstounské péče. Č. Bud., 2009. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 25. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 25. 4. 2009 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 29vch8 29vch8/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.