Mgr. Lucie ZÁRUBOVÁ

Diplomová práce

Optimalizace struktury klastrů evolučními algoritmy

Optimization of the cluster structure by the evolutionary algorithm method
Anotace:
Tato práce pojednává především o testování výpočetního programu zjišťujícího hodnoty vazebné energie základního stavu různě velkých klastrů vody. Tyto hodnoty byly získány počítačovými simulacemi pomocí metody evolučních algoritmů. Zjištěné výsledky energie byly poté porovnávány s daty dostupnými z literatury.
Abstract:
This work deals mainly with testing the computer programs for calculations of the binding energy of the ground-state water clusters of various sizes. These values were obtained via computer simulations employing the evolutionary algorithms method. Calculated values were compared with the data published in literature.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011
Zveřejnit od: 21. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. René Kalus, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁRUBOVÁ, Lucie. Optimalizace struktury klastrů evolučními algoritmy. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta