MgA. Martin KURIŠ

Disertační práce

Uplatnění loutkového divadla ve výchově a vzdělávání

The Application of Puppet Theatre in Education
Anotace:
Tato disertační práce se zabývá možností uplatnění loutkového divadla jako výchovného prostředí, pro rozvoj komplexní estetické výchovy dětí a mládeže. Mapuje vývoj loutkového divadla, dětského divadla a výchovné dramatiky. Zaměřuje se na cíle, formy a metody práce s dětským loutkovým divadlem, na jeho přínos v oblasti výchovy a vzdělávání. Nahlíží do divadelních oblastí jako je dramaturgie, režie …více
Abstract:
This dissertation work is studying the possible use of puppet theatre as an educational environment, for the complete development of aesthetic education of children and youth. It studies the development of puppet theatre, children theatre and drama in education. It focuses on the aims, forms and work methods with children puppet theatre, on its benefits in the field of upbringing and education. For …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. ak.malíř Vladimír Švec

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KURIŠ, Martin. Uplatnění loutkového divadla ve výchově a vzdělávání. Ústí nad Labem, 2013. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Teorie výtvarné výchovy