Theses 

Loajalita zákazníků v poprodejních službách – Bc. Barbora Nováková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Barbora Nováková

Bakalářská práce

Loajalita zákazníků v poprodejních službách

Customer loyalty in the after sales services

Anotace: Předmětem bakalářské práce "Loajalita zákazníků v poprodejních službách" je zkoumání spokojenosti zákazníků v poprodejních službách a význam spokojenosti zákazníků, jakožto klíč k úspěchu každé společnosti. Na základě teoretických poznatků v praktické části hodnotí získané výsledky z oblasti výzkumu spokojenosti zákazníků v poprodejních službách vybrané společnosti. Práce se analýzou vývoje spokojenosti snaží odkrýt slabá místa a vypracovat návrhy a doporučení, které by měly vést ke zvýšení spokojenosti zákazníků.

Abstract: The subject of the bachelor thesis "Customer loyalty in the after sales services" is investigation of customer satisfaction in after sales services and the importance of customer satisfaction as the key to the success of each company. On the basis of theoretical knowledge in the practical part evaluates the results obtained from field research of customer satisfaction in after sales services of selected company. Working with analysis of the evolution of satisfaction to try to uncover weaknesses and develop proposals and recommendations that should lead to increased customer satisfaction.

Klíčová slova: Dotazník, Hledisko zákazníka, loajalita, poprodejní služby, výzkum, spokojenost zákazníka, společnost, zákazník, dealer, autorizovaný partner, autorizovaný opravce, Index loajality, Questionnaire, customer viewpoint performance, loyalty, after-sales services, research, customer satisfaction, the company, the customer, authorized partner, authorized repairer, Loyalty index

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Petr Váňa
  • Oponent: Ing. Tereza Dvořáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 15:21, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz