Bc. Monika JINDOVÁ

Master's thesis

Možnosti podpory sociální integrace rodin s dětmi a mládeží ohrožené sociálním vyloučením

The possibility of support in social integration of families with children and youth at risk of social exclusion
Abstract:
Teoretická východiska diplomové práce jsou orientována na problematiku sociálního vyloučení, identifikaci skupin ohrožených sociálním vyloučením, existenci tzv. sociálně vyloučených lokalit a jejich specifik se zaměřením na lokality ve městě Chebu a rovněž na charakteristiku nástrojů sociální integrace sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených osob. Cílem diplomové práce je zjistit …more
Abstract:
The theoretical basis of the thesis is focused on issues of social exclusion, identification of groups at risk of social exclusion, the existence of so-called socially excluded localities and their specifics, focusing on locations in Cheb, and also the characteristics of social integration of socially excluded people or people at risk of social exclusion. The aim of this thesis is to find out what …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 10. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JINDOVÁ, Monika. Možnosti podpory sociální integrace rodin s dětmi a mládeží ohrožené sociálním vyloučením . Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta