Bc. Monika JINDOVÁ

Master's thesis

Možnosti podpory sociální integrace rodin s dětmi a mládeží ohrožené sociálním vyloučením

The possibility of support in social integration of families with children and youth at risk of social exclusion
Anotácia:
Teoretická východiska diplomové práce jsou orientována na problematiku sociálního vyloučení, identifikaci skupin ohrožených sociálním vyloučením, existenci tzv. sociálně vyloučených lokalit a jejich specifik se zaměřením na lokality ve městě Chebu a rovněž na charakteristiku nástrojů sociální integrace sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených osob. Cílem diplomové práce je zjistit …viac
Abstract:
The theoretical basis of the thesis is focused on issues of social exclusion, identification of groups at risk of social exclusion, the existence of so-called socially excluded localities and their specifics, focusing on locations in Cheb, and also the characteristics of social integration of socially excluded people or people at risk of social exclusion. The aim of this thesis is to find out what …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JINDOVÁ, Monika. Možnosti podpory sociální integrace rodin s dětmi a mládeží ohrožené sociálním vyloučením . Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta