Bc. Kristýna Čápová

Bachelor's thesis

Rozdíly mezi muži a ženami ve vzdělávání a na trhu práce: Feministická versus sociologická perspektiva

Gender inequality in education and labour market: Feminist vs. sociological perspective
Abstract:
Ženy v minulosti neměly nárok vstupovat do terciárního vzdělávacího systému nebo zasahovat do řízení společnosti. Jejich práva byla značně omezena. Moderní společnost, především tedy emancipované ženy, však vyvinuly snahu nerovnosti odstranit. Po revoluci v Čechách se postupně začal vzdělávací systém ubírat opačným směrem. Vyučujícími se stávaly stále častěji ženy. Předpokládaný počet žen ve školství …more
Abstract:
Abstract Women in the past were not entitled to enter tertiary education system or interfere on the managing of the society. Their rights were severely restricted. Modern society, primarily emancipated women have made efforts to eliminate inequality. The educational system in Bohemia took the opposite direction after the revolution in Bohemia. Teachers became more and more women. Expected number of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2014
  • Supervisor: prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní