Bc. Kristýna Čápová

Bakalářská práce

Rozdíly mezi muži a ženami ve vzdělávání a na trhu práce: Feministická versus sociologická perspektiva

Gender inequality in education and labour market: Feminist vs. sociological perspective
Anotace:
Ženy v minulosti neměly nárok vstupovat do terciárního vzdělávacího systému nebo zasahovat do řízení společnosti. Jejich práva byla značně omezena. Moderní společnost, především tedy emancipované ženy, však vyvinuly snahu nerovnosti odstranit. Po revoluci v Čechách se postupně začal vzdělávací systém ubírat opačným směrem. Vyučujícími se stávaly stále častěji ženy. Předpokládaný počet žen ve školství …více
Abstract:
Abstract Women in the past were not entitled to enter tertiary education system or interfere on the managing of the society. Their rights were severely restricted. Modern society, primarily emancipated women have made efforts to eliminate inequality. The educational system in Bohemia took the opposite direction after the revolution in Bohemia. Teachers became more and more women. Expected number of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní