Bc. Karolina Zuntová

Bakalářská práce

Zdravý životní styl v mateřské škole

Healthy lifestyle at Kindergarten
Anotace:
Bakalářská práce „Zdravý životní styl v mateřské škole“ pojednává o zdravém životním stylu a jeho praktické realizaci u dětí předškolního věku v mateřských školách. Zabývá se tím, jakými konkrétními prostředky je v mateřských školách podporován zdravý životní styl, a to specificky ve čtyřech následujících kategoriích: zdravá výživa, pohybová aktivita, psychická pohoda a podpora nekuřáctví. Zjišťuje …více
Abstract:
The Bachelor thesis „Healthy Lifestyle in Preschools“ talks about the healthy lifestyle and its practical implementation in preschool aged children in preschools. It deals with which specific means are used to support a healthy lifestyle in preschools, particularly in the four following categories: healthy food, physical activity, mental well-being and support of non-smoking. It finds out with area …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta