Mgr. Filip Zlámal

Bachelor's thesis

Logistická regrese

Logistic regression
Abstract:
Cílem této práce je vytvořit souhrn základních metodik užívaných k vytvoření a popisu logistického regresního modelu s interpretací jeho výstupu společně s praktickou ukázkou postupu při vytváření takového modelu ve statistickém programovém prostředí R. Tato práce je členěna do šesti kapitol. Úvod je věnován vysvětlení pojmu logistické regrese společně s několika příklady praktického užití a motivací …more
Abstract:
The aim of this work is to summarize basic methods used for description and interpretation of the logistic regression model with an example of application of the methods for designing such a model using statistical software R. This work is organized into seven chapters. In chapter one, the term of logistic regression is explained with several examples of its application. In chapter two, the logistic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2013
  • Supervisor: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
  • Reader: RNDr. Marie Budíková, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta