Bc. Štěpánka Lamberská

Bachelor's thesis

Hospodaření zdravotnického zařízení (ambulance/nemocnice) - případová studie hospodaření Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Economy of medical facility in Czech Republic – case study in General University Hospital in Prague
Anotácia:
Ve své práci analyzuji dopady regulačních poplatků na spotřebu zdravotní péče poskytovanou VFN v Praze a výnosy této nemocnice. Regulační poplatky byly do českého zdravotnického systému zavedeny k 1.1. 2008. Jejich hlavním cílem je zamezení nadužívání lékařské péče a zamezení nadužívání léků na předpis. Regulační poplatky se promítly pouze do počtu přijatých receptů lékárnami této nemocnice. Výnosy …viac
Abstract:
In my work, I analyze the impact of regulatory fees on the health care provided by the General University Hospital in Prague and revenues of this hospital. Regulatory fees were in the Czech healthcare system in place from January 1st 2008. Their main aim is to prevent abuse of medical care and prevent abuse of prescription of drugs. Regulatory fees were reflected only in the number of prescriptions …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance