Bc. Štěpánka Lamberská

Bachelor's thesis

Hospodaření zdravotnického zařízení (ambulance/nemocnice) - případová studie hospodaření Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Economy of medical facility in Czech Republic – case study in General University Hospital in Prague
Abstract:
Ve své práci analyzuji dopady regulačních poplatků na spotřebu zdravotní péče poskytovanou VFN v Praze a výnosy této nemocnice. Regulační poplatky byly do českého zdravotnického systému zavedeny k 1.1. 2008. Jejich hlavním cílem je zamezení nadužívání lékařské péče a zamezení nadužívání léků na předpis. Regulační poplatky se promítly pouze do počtu přijatých receptů lékárnami této nemocnice. Výnosy …more
Abstract:
In my work, I analyze the impact of regulatory fees on the health care provided by the General University Hospital in Prague and revenues of this hospital. Regulatory fees were in the Czech healthcare system in place from January 1st 2008. Their main aim is to prevent abuse of medical care and prevent abuse of prescription of drugs. Regulatory fees were reflected only in the number of prescriptions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Reader: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance