Theses 

Komparace programů Zdravá mateřská škola a Začít spolu – Ivana KALÁBOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Školský management

Ivana KALÁBOVÁ

Bakalářská práce

Komparace programů Zdravá mateřská škola a Začít spolu

Comparison of the Healthy Nursery School and Start Together Projects

Anotace: Cílem bakalářské práce je zjištění shod a rozdílů programů Zdravá mateřská škola a Začít spolu. Výsledky komparace slouží k vyhledání námětů z uvedených programů, které budou využity jako inspirace pro inovaci školního vzdělávacího programu konkrétní mateřské školy. Shody a rozdíly jsou vyhledávány technikou komparace formulací výroků obsažených v textu obou programů. Komparaci programů předcházela analýza současného stavu mateřské školy. Uskutečněná anketa poskytla názor rodičů na fungování mateřské školy. Získané náměty budou pedagogickými pracovníky ověřovány, zakomponovány do ŠVP ještě před rozhodnutím o zařazení do sítě škol k vybrané alternativě předškolního vzdělávání. První kapitoly seznamují s výchozím stavem konkrétní školy, Další předkládají metodiku komparace zvolených programů a výsledky komparace.

Abstract: The aim of this thesis is to find parallels and differences between the projects Healthy Nursery School and Start Together. The results of this comparison help to find ideas in these two programmes, which will be used as an inspiration for innovation of a concrete kindergarten curriculum. The parallels and differences are detected by means of the method of formulation statement comparison included in both programmes. The comparison of programmes was preceded by an analysis of the current state of the kindergarten. There was a survey which provided us with parents' opinions on kindergarten performance. The ideas obtained will be put to practical test by the pedagogical staff, before incorporation in the curriculum prior to approval for implementing them in the school network as a part of these chosen alternatives for pre-schooling. The first chapters describe the initial conditions at this particular kindergarten, and the following deal with the comparison methodology of the chosen programmes and comparison results.

Klíčová slova: centra aktivit, duševní zdraví, mateřská škola, tělesné zdraví, vzdělávací program, zdravá mateřská škola, zdravá výživa

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2014
  • Zveřejnit od: 27. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Danuška Tomanová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 3. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

KALÁBOVÁ, Ivana. Komparace programů Zdravá mateřská škola a Začít spolu. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 03:04, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz