Mgr. Roman Vala, Ph.D.

Advanced ('rigorózní') thesis

Vliv vybraných faktorů na intenzitu zatížení hráčů v basketbalovém utkání

Effect of Selected Factors on the Load Intensity of Players in a Basketball Match
Abstract:
Hlavním cílem práce, která má charakter případové studie, je porovnat intenzitu zatížení nejvytěžovanějších hráčů basketbalu v průběhu mistrovských utkání v závislosti na vybraných faktorech. SF hráčů v průběhu utkání byla monitorována pomocí sporttesterů Polar S610i a pomocí Polar Team systému 2. Získaná data z monitorování intenzity zatížení hráčů jsou statisticky zpracována různými metodami analýzy …more
Abstract:
The main objective of the work, which has a character of a case study, is to monitor and analyze the progress of the load intensity of the most active basketball players during championship matches. The heart rate of the players was monitored during matches using the Polar S610i sport testers and the Polar Team System 2. Concurrently, the effect of selected factors on the load intensity of players …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 11. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2013
  • Reader: prof. MUDr. Jan Novotný, CSc., doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education