Theses 

Marketing a marketingové plánování ve vybraném podniku – Jana Kukáková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Economics and Operation in Enterprises

Theses on a related topic

Display description
All theses

Jana Kukáková

Bachelor's thesis

Marketing a marketingové plánování ve vybraném podniku

Marketing and marketing planning in a selected company

Abstract: Tato práce se zabývá marketingem a marketingovým plánováním ve Wellness studiu Flošna v Hradci Králové. Cílem práce je na základě teoretických znalostí, které jsou uvedeny v teoretické části bakalářské práce, analyzovat typy marketingové komunikace, které Wellness studio Flošna prakticky využívá. Srovnání je provedeno v různých letech s ohledem na finanční možnosti rozpočtové organizace. V závěru jsou uvedeny návrhy na zlepšení a optimalizaci využívání marketingové komunikace v dané organizaci.

Abstract: This thesis deals with marketing and marketing planning in Wellness center Flošna in Hradec Králové. The aim of this thesis is to use theoretical knowledge, which is defined in a first part of the thesis, to analyze types of marketing communication that Wellness center Flošna practically uses. The comparison is made in different years and according to the limited budget of a budgetary organisation. At conclusion there are some suggestions how to improve and optimize using of marketing communication in a selected organisation.

Keywords: Marketingová komunikace, marketingové plánování, online marketing, wellness, podpora prodeje, segmentace trhu, rozpočet, reklama, konkurence

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2017
  • Supervisor: RNDr. Jaromír Zahrádka, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32030 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kukáková, Jana. Marketing a marketingové plánování ve vybraném podniku. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Other references 


Go to top | Current date and time: 16/7/2019 16:34, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz