Theses 

Marketing a marketingové plánování ve vybraném podniku – Jana Kukáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Economics and Operation in Enterprises

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Jana Kukáková

Bachelor's thesis

Marketing a marketingové plánování ve vybraném podniku

Marketing and marketing planning in a selected company

Anotácia: Tato práce se zabývá marketingem a marketingovým plánováním ve Wellness studiu Flošna v Hradci Králové. Cílem práce je na základě teoretických znalostí, které jsou uvedeny v teoretické části bakalářské práce, analyzovat typy marketingové komunikace, které Wellness studio Flošna prakticky využívá. Srovnání je provedeno v různých letech s ohledem na finanční možnosti rozpočtové organizace. V závěru jsou uvedeny návrhy na zlepšení a optimalizaci využívání marketingové komunikace v dané organizaci.

Abstract: This thesis deals with marketing and marketing planning in Wellness center Flošna in Hradec Králové. The aim of this thesis is to use theoretical knowledge, which is defined in a first part of the thesis, to analyze types of marketing communication that Wellness center Flošna practically uses. The comparison is made in different years and according to the limited budget of a budgetary organisation. At conclusion there are some suggestions how to improve and optimize using of marketing communication in a selected organisation.

Kľúčové slová: Marketingová komunikace, marketingové plánování, online marketing, wellness, podpora prodeje, segmentace trhu, rozpočet, reklama, konkurence

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedúci: RNDr. Jaromír Zahrádka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32030 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Jak správně citovat práci

Kukáková, Jana. Marketing a marketingové plánování ve vybraném podniku. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 22. 7. 2019 04:01, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz