Bc. Klára Dufková

Master's thesis

Obnova vozového parku s využitím alternativního paliva CNB ve vybrané společnosti

Renewal of a vehicle fleet with using alternative fuel CNG for a chosen company
Abstract:
Počet nařízení a požadavků na ochranu životního prostředí neustále roste, a proto jsou vyvíjeny nové techniky i technologie, které se těmto nárokům umí lépe přizpůsobit. V sektoru dopravy se začínají využívat alternativní paliva místo tradičních paliv nafta a benzín, které výrazněji zatěžovaly životní prostředí. V této diplomové práci je zkoumaná a porovnávaná roční finanční nákladovost dvou autobusů …more
Abstract:
The number of regulations and requirements for environmental protection continues to grow, and therefore new techniques and technologies are being developed that can better adapt to these demands. The transport sector is starting to use alternative fuels instead of traditional fuels, diesel and gasoline, which significantly burden on the environment. In this diploma thesis is researched and compared …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 11. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2017
  • Supervisor: Ing. Pavla Lejsková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Dufková, Klára. Obnova vozového parku s využitím alternativního paliva CNB ve vybrané společnosti. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Master programme / field:
Transport Engineering and Communications / Transport Management, Marketing and Logistics