Veronika VIŠVADEROVÁ

Bachelor's thesis

Lesní školka jako fenomén současnosti

Tree Nursery as a phenomenon currently
Abstract:
Bakalářská práce s názvem Lesní školka jako fenomén současnosti se věnuje stále více se rozvíjejícímu alternativnímu předškolnímu vzdělávání dětí v přírodě. Teoretická část práce je zaměřena na historii a vznik lesních mateřských škol v České republice i ve světě, mapování počtu lesních mateřských škol v České republice, nově vzniklé legislativě pro fungování lesních mateřských škol a poslední část …more
Abstract:
This bachelor thesis is aimed on popular alternative education of children in nature. Theoretical part of the thesis report shi story and establishment of forest kindergartens in the Czech Republic and in the world. It also devotes to monitoring number of forest kindergartens in the Czech Republic, newly Publisher legislation controlling thein function and pedagogice conceptionof these institutions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Marek Václavík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VIŠVADEROVÁ, Veronika. Lesní školka jako fenomén současnosti. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta