Veronika VIŠVADEROVÁ

Bakalářská práce

Lesní školka jako fenomén současnosti

Tree Nursery as a phenomenon currently
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Lesní školka jako fenomén současnosti se věnuje stále více se rozvíjejícímu alternativnímu předškolnímu vzdělávání dětí v přírodě. Teoretická část práce je zaměřena na historii a vznik lesních mateřských škol v České republice i ve světě, mapování počtu lesních mateřských škol v České republice, nově vzniklé legislativě pro fungování lesních mateřských škol a poslední část …více
Abstract:
This bachelor thesis is aimed on popular alternative education of children in nature. Theoretical part of the thesis report shi story and establishment of forest kindergartens in the Czech Republic and in the world. It also devotes to monitoring number of forest kindergartens in the Czech Republic, newly Publisher legislation controlling thein function and pedagogice conceptionof these institutions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Marek Václavík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VIŠVADEROVÁ, Veronika. Lesní školka jako fenomén současnosti. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta