Petra Kocúrková

Bakalářská práce

Nekalé obchodní praktiky tzv. šmejdů

Unfair Commercial Practices of so-called „Dirty Dealers“
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vybranými nekalými obchodními praktikami tzv. šmejdů, jejich dopadem na spotřebitele a rovněž způsoby, jak se proti těmto nekalým obchodním praktikám lze bránit a jakou roli v této problematice zastávají orgány dozoru. V první části jsou vybrané obchodní praktiky, klamavé i agresivní, přiblíženy na základě skutečných případů. Druhá část v reakci na sesbírané praktické příklady …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with selected unfair commercial practices of so-called “dirty dealers”, their impact on the consumer, as well as ways to prevent these unfair commercial practices, as well as what role the supervising authorities play in this issue. In the first part, selected business practices, both misleading and aggressive, are approximated on the basis of actual cases. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Obchodněprávní studia