Petra Kocúrková

Bachelor's thesis

Nekalé obchodní praktiky tzv. šmejdů

Unfair Commercial Practices of so-called „Dirty Dealers“
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá vybranými nekalými obchodními praktikami tzv. šmejdů, jejich dopadem na spotřebitele a rovněž způsoby, jak se proti těmto nekalým obchodním praktikám lze bránit a jakou roli v této problematice zastávají orgány dozoru. V první části jsou vybrané obchodní praktiky, klamavé i agresivní, přiblíženy na základě skutečných případů. Druhá část v reakci na sesbírané praktické příklady …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with selected unfair commercial practices of so-called “dirty dealers”, their impact on the consumer, as well as ways to prevent these unfair commercial practices, as well as what role the supervising authorities play in this issue. In the first part, selected business practices, both misleading and aggressive, are approximated on the basis of actual cases. The second part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specializations / Commercial Law Studies