Bc. Klára Přibylová

Bakalářská práce

Demagogické prvky v marketingové komunikaci politických stran

Demagogic elements in marketing communication of political parties
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou demagogie a skupinové iracionality na poli politickém. Je to téma, které se v dnešní době hodně skloňuje ve všech strukturách naší společnosti a zasahuje do většiny oblastí našeho života. Obecně se dnes k „demagogii“ vyjadřuje mnoho lidí a médií. Vyjadřují se ovšem k tomuto tématu většinou bez hlubšího zkoumání, srovnání a analyzování. Autorka bakalářské práce …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with demagogy and irrational group behaviour in politics. This has been a highly debated topic in all structures of our society these days, and it affects most areas of our lives. Generally, many people and the media comment on demagogy nowadays. But they comment mostly without deep research, comparison and analysis. The theoretical part defines basic concepts and historical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Milan Petrák
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní