Bc. Iuliia Kuzmina

Master's thesis

Využití Google Analytics pro marketing firmy

Use of Google Analytics in a company marketing
Abstract:
Tématem diplomové práce je Využití Google Analytics pro marketing firmy. Cílem této diplomové práce je posoudit možnosti využívání Google Analytics pro podporu marketingových aktivit firmy. Společnost, která bude představena v rámci práce existuje od roku 2005 a poskytuje svoje služby v cestovním ruchu. Po získání a analyzování dat ze statistik společnosti a za pomocí Google Analytics této společnosti …more
Abstract:
The object of this Master Thesis is the use of Google Analytics in company marketing. This thesis aims to assess the possibilities of using Google Analytics to support the company's marketing approaches. The company introduced in this work has existed since 2005 and provides its services in tourism. After obtaining and analyzing data from the company's statistics and with the help of Google Analytics …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2021
  • Supervisor: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication (Study in Czech)