Mgr. Jitka Juklová

Bakalářská práce

Compliance pacientů s hypertenzí žijících v Domech s pečovatelskou službou

Compliance of patients with hypertension living in the Nursing homes
Anotace:
Bakalářská práce zjišťuje, zda se u pacientů s hypertenzí, kteří žijí v Domech s pečovatelskou službou, vyskytuje více compliance nebo non-compliance. V první části teoretické oblasti je charakterizováno onemocnění, včetně nefarmakologických a farmakologických postupů léčby. Další část je věnována pojmu compliance, faktorům, jež ji ovlivňují a metodám, které ji mohou zlepšit. V poslední kapitole je …více
Abstract:
Bachelor thesis detects, whether among patients with hypertension living in the Nursing homes occurs more compliance or non-compliance. In the first part of the theoretical section is the disease characterized, including nonpharmacological and pharmacological procedures of treatment. The next part is dedicated to the concept of compliance, factors, which influence it and methods, which can compliance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Knechtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta