Bc. Katarína Loziňáková

Bakalářská práce

Sociálne zabezpečenie a právo sociálneho zabezpečenia

Social security and law social security
Abstract:
ANNOTATION The bachelor´s thesis brings closer the social system in the Slovak Republic. We focused to social security and the right to social security. The social security provides protection and assistance to the citizens who gets into social situations certified by the state. The work contains of the historical development of social welfare, its individual systems, targets and items. The social …více
Abstract:
ANOTÁCIA Bakalárska práca nám približuje sociálny systém v Slovenskej republike. Bližšie sa zameriavame na sociálne zabezpečenie a právo sociálneho zabezpečenia. Sociálne zabezpečenie poskytuje ochranu a pomoc občanom, ktorí sa dostali do sociálnych situácií uznaných štátom. Práca obsahuje historický vývoj sociálneho zabezpečenia, jeho jednotlivé systémy, ciele a nástroje. Sociálne zabezpečenie zahŕňa …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. JUDr. Milena Barinková, CSc.
  • Oponent: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře