Bc. Pavel Hajda

Bachelor's thesis

Emotionalität in politischen Programmen von ÖVP und FPÖ und ihre Komparation

Emotionality in Political Programs of ÖVP and FPÖ and its Comparation
Abstract:
The thesis is focusing on language analysis of political programs of two Austrian political parties (FPÖ and ÖVP) and its comparation. In the first – theoretical part the author gives a basic overview of political parties system in Austria, in the second – analytical part he compares the language of described texts, focusing on its emotionality.
Abstract:
Práce se zaměřuje na jazykovou analýzu politických programů dvou rakouských politických stran (FPÖ a ÖVP) a jejich srovnání. V první - teoretické části dává autor základní přehled o systému politických stran v Rakousku, v druhé - analytické části potom porovnává zejména emocionalitu a jazykové prostředky použité v popisovaných textech.
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 9. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2010
  • Supervisor: PhDr. Anna Marie Halasová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta