Linda Kodrazi

Diplomová práce

CRM v leteckom priemysle (doprave)

CRM v letecké dopravě
Anotace:
Za tému této diplomové práce jsem si vybrala řízení vztahů se zákazníky (Customer Relationship Management, dále CRM) v leteckém průmyslu, resp. dopravě, tj. aplikaci vztahu se zákazníky jako souboru nástrojů podporujících marketing, prodej a zákaznícky servis. Cílem práce je postupných popisem současných trendů a zmien v leteckém průmyslu sledovat momenty pravdy a procesy, které probíhají na spotřebitelské …více
Abstract:
As a subject of this Masters thesis, I have chosed Customer Relationship Managemement in the aerospace industry, thus the aplication of set of tools supporting marketing, sales and customer service. The work is a gradual description of current trands and changes in the aviation industry with aim to follow moments of truth and the processes that take place at customer level Business to Cusotmer (B2C …více
Abstract:
Za tému tejto diplomovej práce som si zvolila riadenie vzťahu so zákazníkmi(Customer Relationship Managementu, ďalej CRM) v leteckom priemysle, tj. aplikáciu riadenia vzťahu so zákazníkmi ako súboru nástrojov podporujúcich marketing, predaj a zákaznícky servis. Cieľom práce bude postupným popisom súčasných trendov a zmien v leteckom priemysle sledovať momenty pravdy a procesy, ktoré prebiehajú na spotrebiteľskej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 9. 2012
  • Vedoucí: Petr Král
  • Oponent: Matěj Vokáč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/34007