Mgr. Michal STACH

Rigorózní práce

Nutná obhajoba a obhájce ustanovený soudem v trestním řízení

Necessary defense and defense counsel appointed by the court in criminal proceedings
Anotace:
Cílem této rigorózní práce je analyzovat a kriticky zhodnotit současnou českou právní úpravu institutů nutné obhajoby, obhájce ustanoveného soudem a nákladů trestního řízení. Jedná se o tři navzájem úzce propojené oblasti, které zajišťují ústavně zaručená základní lidská práva a svobody spočívající v přístupu ke spravedlnosti a právu na spravedlivý proces v trestním řízení. Tyto tři instituty jsou …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze and critically evaluate the rules on mandatory defense, mandatory legal representation (defense counsel appointed by a court) and costs of criminal proceedings. These are three closely interlinked legal areas that ensure constitutionally guaranteed fundamental human rights and basic freedoms consisting in access to justice and right to a fair trial in criminal proceedings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STACH, Michal. Nutná obhajoba a obhájce ustanovený soudem v trestním řízení. Plzeň, 2019. rigorózní práce (JUDr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/