Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

Doctoral thesis

E-learning a ovlivňování učebních stylů

E-learning and affecting learning styles
Abstract:
Hlavním cílem disertační práce je popsat a zjistit, jak se mění styly učení při výuce v e-learningovém kurzu oproti klasické výuce za přítomnosti učitele a dále srovnat výsledky s podobnými studiemi. Zajímají nás názory účastníků e-learningových kurzů, jak vnímají proces učení, jak postupují při práci v e-learningovém kurzu, jak na ně působí design kurzu, čím jsou ovlivňováni při práci v e-learningovém …more
Abstract:
The main goal of the thesis is to describe and determine how learning styles are changed when teaching is realized through e-learning courses compared to traditional lessons with a teacher and to compare the results with similar studies. We are interested in opinions of e-learning courses participants - how they perceive the process of learning, how they structure their work during e-learning courses …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2009
  • Supervisor: doc. RNDr. Jan Hendl, CSc.
  • Reader: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D., doc. PhDr. Ferdinand Mazal, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií