Bc. Veronika Šklíbová

Bakalářská práce

Určování tlouštěk a optických konstant neuinformích polymerních tenkých vrstev

Determination of thicknesses and optical constants of non-uniform polymer thin films
Anotace:
V této bakalářské práci se zabýváme tloušťkově neuniformními polymerními tenkými vrstvami. Hlavním úkolem této práce je určení tlouštěk, optických konstant a parametrů určující neuniformitu daných vrstev. Měření probíhalo pomocí spektroskopické elipsometrie v blízké infračervené, viditelné a ultrafialové oblasti spektra. Měřili jsme jak v části, kde je vrstva neuniformní, tak i v části, kde je vrstva …více
Abstract:
In this thesis, we study polymer thin films non-uniform in thickness. The main task of this work is the determination of thicknesses, optical constants and parameters describing the non-uniformity of the studied films. The experimental data were obtained using spectroscopic ellipsometry. The measurements were performed in the near infrared, visible and ultraviolet regions of the spectrum. Each samples …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Vohánka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniel Franta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta