Mgr. Kateřina Svobodová

Diplomová práce

Učení v pohybu ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace

Learning in motion in the Educational area Mathematics and its application
Anotace:
Diplomová práce pojednává o problematice pohybové aktivity u žáků mladšího školního věku a využití „učení v pohybu“ ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Teoretická část se zaměřuje na definování základních pojmů, které jsou s problematikou „učení v pohybu“ spojeny. Důležité je bezesporu vymezení pojmu Rámcový vzdělávací program, jako závazného školského kurikula, jehož součástí je vzdělávací …více
Abstract:
The diploma thesis treats of physical activity problems of pupils of primary school age and using “learning in motion” in an education area of Mathematics and its application. The theoretical part is focused on defining basic terms which are connected with problems of “learning in motion”. There is no doubt in importance of stating the term Framework education program as a binding school curriculum …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta