Theses 

Didaktické zpracování tématu Region Vyškovsko s pomocí modelu ITV – Bc. Mgr. Petra Večeřová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Mgr. Petra Večeřová

Diplomová práce

Didaktické zpracování tématu Region Vyškovsko s pomocí modelu ITV

Didactic Transformation of the Topic Region Vyškovsko by Using a Model of Integrated Thematic Instruction

Anotace: Diplomová práce „Didaktické zpracování tématu Region Vyškovsko s pomocí modelu integrované tematické výuky“ se zabývá využitím prvků regionálního učiva ve výuce na 1. stupni ZŠ. V teoretické části vysvětluje důležité pojmy spojené s tématem a podává stručnou charakteristiku regionu Vyškovsko. Praktická část práce je pak zaměřena na konkrétní využití regionálních prvků ve výuce ve 3. ročníku ZŠ v uvedeném regionu a na zhodnocení účinnosti integrované tematické výuky. V praktické části jsou uvedeny také jednotlivé učební úlohy, které byly vytvořeny pro účely diplomové práce s ohledem na dosavadní znalosti žáků o regionu jejich bydliště.

Abstract: The diploma thesis „Didactic Transformation of the Topic Region Vyškovsko by Using a Model of Integrated Thematic Instruction“ deals with incorporating regional elements into primary education. The theoretical part explains important concepts connected to the topic and it provides a brief characteristic of the region Vyškovsko. The practical part is focused on the specific use of regional elements in teaching at the 3rd grade of primary school in the Vyškov region, and it concentrates on the evaluation of efficiency of the integrated thematic instruction. In the practical part there are stated specific tasks for the pupils which were designed with regard to the amount of knowledge of the region.

Klíčová slova: RVP ZV, Člověk a jeho svět, region, město, integrovaná tematická výuka, Man and his world, town, integrated thematic instruction

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Iva Frýzová
  • Oponent: Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 03:47, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz