Theses 

Využití regionálních prvků v ITV na 1.stupni základní školy – Mgr. Mirka Kolmanová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Mirka Kolmanová

Diplomová práce

Využití regionálních prvků v ITV na 1.stupni základní školy

Usage of regional elements in integrated thematic education at first stage of primary school

Anotace: Diplomová práce se zabývá využitím regionálních prvků v integrované tematické výuce na 1. stupni ZŠ. V teoretické části se zaměřím na Rámcový vzdělávací program, především na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, dále na integrovanou tematickou výuku a regionální fakta týkající se města Brtnice, která budou východiskem pro praktickou část. Praktická část obsahuje návrh a zdokumentovanou realizaci čtyřdenní integrované tematické výuky s využitím regionálních prvků. Součástí je vyhodnocení efektivnosti této výuky a výzkumné šetření mezi učiteli o metodě ITV prováděné formou řízeného rozhovoru.

Abstract: The diploma paper deals with the usage of regional elements in the integrated thematic education on the first stage of elementary school. The theoretical part will be focused on The General Educational Scheme, in particular on educational area „Man and His World“, followed by an integrated subject teaching and regional facts related to the town of Brtnice, which are going to be the basis for the practical part. The practical part covers a proposal and documented realization of four-day integrated subject teaching by exploitation of regional elements. Among other components are the assessment of efficiency of this tuition and research about the integrated thematic education method in the teaching environment performed by the form of guided interview.

Klíčová slova: Region, regionální prvky, integrovaná tematická výuka, Brtnice

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Bohumíra Šmahelová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 4. 2019 19:06, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz