Theses 

Dopady vstupu ČR do EU na konkurenceschopnost českých malých a středních podniků – Ing. Jana Kračmarová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Jana Kračmarová

Bakalářská práce

Dopady vstupu ČR do EU na konkurenceschopnost českých malých a středních podniků

The Impact of the Entrance of the Czech Republic to the European Union on the Competitiveness of Czech SMEs

Anotace: Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl nastínit dopady vstupu ČR do EU na konkurenceschopnost českých malých a středních podniků. Hlavními tématy práce je charakteristika podnikání v oblasti cestovního ruchu, změny legislativy v souvislosti se vstupem do EU a jejich dopady na podniky a přímý důsledek integrace na odvětví cestovního ruchu. Vliv a změny, které vstup do EU přinesl, jsou dále podrobně popsány na příkladě konkrétní cestovní agentury, Orbix, s.r.o., a zároveň byla provedena strategická a finanční analýza a na jejím základě shrnuty nejvýznamnější dopady na konkurenceschopnost podniků v ČR.

Abstract: The main objective of this thesis is to outline the impact of the entrance of Czech Republic to the EU on the competitiveness of Czech small and medium enterprises. The key described subject are as follows: characteristics of being in tourism business, the changes of legislation and its consequences and direct effect of the integration to tourism as a business stream. The influence of the entrance to EU is further supported by strategic and financial analysis of Orbix, s.r.o., an agency operating in the tourism and detailed description of its pre-EU and EU situtation. The whole thesis is summerized with conclusions.

Klíčová slova: konkurenceschopnost, malé a střední podniky, odvětví cestovního ruchu, Evropská Unie, cestovní agentura, Competitiveness, small and medium enterprises, tourism sector, European Union, travel agency

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 7. 2006
  • Vedoucí: Ing. Martin Krištof

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 17:12, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz