Mgr. Alexandr KALMUS

Diplomová práce

Costumer Relationship Management-nové božstvo marketingových komunikací?

Costumer Relationship Management - New godhood of marketing communications?
Anotace:
Diplomová práce se věnuje posouzení pravdivosti hypotézy, že Costumer Relationship Management {--} Řízení vztahů se zákazníky, je {\clqq}novým božstvem marketingových komunikací". CRM je především moderní metodou péče o zákazníka, která přináší výsledky ve zvýšení kvality vztahu zákazníka k firmě a v posílení jeho důvěry a loajality k firmě. Současný vývoj a rozsah řešení CRM je ve velké míře podmíněn …více
Abstract:
This dissertation is dedicated to review relevancy of hypothesis, that Costumer Relationship Management is "becoming a new godhood of marketing communications{\crqq}. First of all CRM represents a modern method to support customer care. Implementation of CRM brings significant benefits in improving relationships between customers and company and in empowering customer{\crq}s trust and loyalty to a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2007
Zveřejnit od: 20. 4. 2007
Identifikátor: 4944

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2007
  • Vedoucí: Ing. Michal Pilík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KALMUS, Alexandr. Costumer Relationship Management-nové božstvo marketingových komunikací?. Zlín, 2007. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 04. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2007 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.