Mgr. Markéta ŠŇUPÁRKOVÁ

Disertační práce

Muzikálový projekt jako prostředek seberealizace nadaných gymnaziálních studentů

Musical project as a means of self-fulfilment in gifted grammar school students
Anotace:
Disertační práce se zabývá možnostmi, způsoby a formami sebeuplatnění nadaných gymnaziálních studentů v rámci realizace muzikálového projektu na víceletém gymnáziu (konkrétně se jedná o nastudování muzikálového díla Evita realizované na Matičním gymnáziu Ostrava, p.o.). Práce zjišťuje, zda muzikálový projekt vedený v tomto školním prostředí je vhodným prostředkem pro seberealizaci nadaných gymnaziálních …více
Abstract:
The thesis discuses possibilities, ways and forms of self-realisation of talented grammar school students in staging of a musical project in an 8-year grammar school (specifically the Evita musical staged at Matiční gymnázium Ostrava, p.o.). The thesis finds out if the musical project conducted in this school environment is a suitable tool for self-realisation of gifted grammar school students. Further …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠŇUPÁRKOVÁ, Markéta. Muzikálový projekt jako prostředek seberealizace nadaných gymnaziálních studentů. Ostrava, 2017. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta