Mgr. Markéta ŠŇUPÁRKOVÁ

Doctoral thesis

Muzikálový projekt jako prostředek seberealizace nadaných gymnaziálních studentů

Musical project as a means of self-fulfilment in gifted grammar school students
Abstract:
Disertační práce se zabývá možnostmi, způsoby a formami sebeuplatnění nadaných gymnaziálních studentů v rámci realizace muzikálového projektu na víceletém gymnáziu (konkrétně se jedná o nastudování muzikálového díla Evita realizované na Matičním gymnáziu Ostrava, p.o.). Práce zjišťuje, zda muzikálový projekt vedený v tomto školním prostředí je vhodným prostředkem pro seberealizaci nadaných gymnaziálních …more
Abstract:
The thesis discuses possibilities, ways and forms of self-realisation of talented grammar school students in staging of a musical project in an 8-year grammar school (specifically the Evita musical staged at Matiční gymnázium Ostrava, p.o.). The thesis finds out if the musical project conducted in this school environment is a suitable tool for self-realisation of gifted grammar school students. Further …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 6. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠŇUPÁRKOVÁ, Markéta. Muzikálový projekt jako prostředek seberealizace nadaných gymnaziálních studentů. Ostrava, 2017. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta