Kateřina Myslivcová

Master's thesis

Energetická bezpečnost Turkmenistánu a možný vliv na energetickou bezpečnost ČR

Energy Security of Turkmenistan and Possible Influence on Energy Security of the Czech Republic
Abstract:
Tématem předkládané diplomové práce je energetická bezpečnost Turkmenistánu. Autorka hledá odpověď na otázku: „Jak by Turkmenistán mohl ovlivnit svou energetickou bezpečnost?“. Dále si autorka pokládá otázku, zda by Turkmenistán mohl ovlivnit energetickou bezpečnost České republiky. První kapitola se zaměřuje na vysvětlení pojmů bezpečnost a energetická bezpečnost, přičemž poskytuje teoretické ukotvení …more
Abstract:
The theme of this diploma thesis is the energy security of Turkmenistan. The author aims to answer the research question: "How could Turkmenistan influence its energy security?". Moreover, the author seeks an answer to whether Turkmenistan could influence the energy security of the Czech Republic. First chapter of the thesis focuses on explaining concepts of security and energy security, providing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2018
  • Supervisor: Radka Havlová
  • Reader: Zbyněk Dubský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72655