Kateřina Myslivcová

Master's thesis

Energetická bezpečnost Turkmenistánu a možný vliv na energetickou bezpečnost ČR

Energy Security of Turkmenistan and Possible Influence on Energy Security of the Czech Republic
Anotácia:
Tématem předkládané diplomové práce je energetická bezpečnost Turkmenistánu. Autorka hledá odpověď na otázku: „Jak by Turkmenistán mohl ovlivnit svou energetickou bezpečnost?“. Dále si autorka pokládá otázku, zda by Turkmenistán mohl ovlivnit energetickou bezpečnost České republiky. První kapitola se zaměřuje na vysvětlení pojmů bezpečnost a energetická bezpečnost, přičemž poskytuje teoretické ukotvení …viac
Abstract:
The theme of this diploma thesis is the energy security of Turkmenistan. The author aims to answer the research question: "How could Turkmenistan influence its energy security?". Moreover, the author seeks an answer to whether Turkmenistan could influence the energy security of the Czech Republic. First chapter of the thesis focuses on explaining concepts of security and energy security, providing …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedúci: Radka Havlová
  • Oponent: Zbyněk Dubský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72655