Lucie Pelcová

Diplomová práce

Energetická bezpečnost Evropské unie: význam kaspické oblasti a Jižního Kavkazu

European Union Energy Security: Caspian Region and South Caucasus Importance
Anotace:
ResuméLucie PelcováEnergetická bezpečnost Evropské unie: význam kaspické oblasti a Jižního KavkazuMá diplomová práce se zabývá energetickou bezpečností EU s ohledem na diverzifikaci energetických dodávek z regionů Kaspického moře a Jižního Kavkazu. Cílem mé práce bylo identifikovat význam kaspické oblasti a Jižního Kavkazu pro energetickou bezpečnost Evropské unie. Druhá kapitola pojednává o energetické …více
Abstract:
SummaryLucie PelcováEuropean Union Energy Security: Caspian Region and South Caucasus ImportanceMy Diploma Thesis deals with EU Energy Security in reference to Caspian Sea and South Caucasus energy supplies diversification. The objective of my Thesis was to identify Caspian Region and South Caucasus Importance for European Union Energy Security.The second chapter treats not only the EU Energy policy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Boris Navrátil
  • Oponent: Martin Volf

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava