Bc. Ondřej Vaculík

Bachelor's thesis

Analýza mitochondriální DNA z historického kosterního materiálu metodami sekvenace nové generace

Analysis of mitochondrial DNA from the historical skeletal material using new generation sequencing methods
Abstract:
Již samotné zavedení metod sekvenování nové generace způsobilo ve výzkumu starobylé DNA revoluci. Během posledních deseti let bylo vyvinuto a zdokonaleno mnoho metod, jejichž zásluhou se podařilo získat nejen mitochondriální, ale i jaderné sekvence ze vzorků, u nichž by to dříve nebylo možné. Tato práce je zaměřena na shrnutí problematiky okolo analýzy molekul starobylé DNA pomocí sekvenování nové …more
Abstract:
The very introduction of new generation sequencing methods caused revolution in ancient DNA research. Many methods have been developed and improved during the last ten years, thanks to them it has been possible to obtain not only mitochondrial, but also nuclear sequences from specimens, in which it had not been possible before. This bachelor’s thesis is focused on summarizing issue of ancient DNA molecules …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta