Ing. Bc. Iveta Hájková

Diplomová práce

Vstupní analýza stavu pro zavedení strategie Společenské odpovědnosti organizace v konkrétní organizaci

Baseline analysis for implementation of Corporal Social Responsibility in concrete organization
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou konceptu Společenské odpovědnosti organizací, jehož podstatou je deklarovaný závazek instituce chovat se nejen eticky, ekologicky a ekonomicky, ale zároveň se zasazovat o zlepšení kvality života zaměstnanců a jejich rodin. Cílem diplomové práce je zhodnotit současný stav připravenosti na implementaci konceptu Společenské odpovědnosti organizace v konkrétní organizaci …více
Abstract:
This thesis deals with the concept of Corporate Social Responsibility, whose essence is the declared commitment of institution to behave ethically, ecologically and economically, but also to strive to improve the quality of life for employees and their families. The aim of the thesis is to evaluate the current state of preparedness to implement the concept of Corporate Social Responsibility in a particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Blanka Plasová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální politika a sociální práce