Bc. Nikola Trousilová

Diplomová práce

Studie založení a užívání gastronomického videokanálu na YouTube

Studies of possibility of foundation and using gastronomical videoportal on YouTube
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zakládáním a možnostmi využívání videoportálu YouTube společnostmi, které poskytují informace ohledně nutričních hodnot potravin, zásadami zdravého stravování a zdravého životního stylu jako celku. Dále práce řeší možnosti propojení videokanálu se sociálními sítěmi, především s Facebookem, a hledá, zda-li po propojení těchto dvou platforem vzniká synergický efekt, jenž přispívá …více
Abstract:
The thesis deals with establishment and possibilities of application of the videoportal YouTube by companies providing information related to nutritional values of foodstuffs, to principles of healthy nourishment and healthy lifestyle as a whole. The thesis also investigates opportunities provided by interconnection of videochannel with social networks, in particular with the Facebook, and investigates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/awzah/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze